Actievoorwaarden


1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win een kookworkshop voor 2 personen’, hierna te noemen de Actie.
b. De Organisator van de Actie is de Rit, Postbus 376, 3840 AJ HARDERWIJK, hierna te noemen de Organisator.
c. De Actie loopt t/m 18 mei 2013.
d. Iedereen kan meerdere keren deelnemen.

2. Deelname

a. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in.
b. Deelname aan de Actie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
c. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
d. Deelname is alleen mogelijk door middel van deelname aan de Actie op www.derit.nl binnen de gestelde actieperiode.

3. Speelwijze

a. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
b. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren of de prijs te weigeren als de Organisator van mening is dat de deelnemer een van de actievoorwaarden dan wel de wetgeving heeft overtreden, dan wel onvolledige of onjuiste informatie heeft verstrekt.

4. Prijs

a. Per deelnemer is er kans op het winnen van 2 cadeaubonnen voor een kookworkshop bij Keizer Culinair.
b. Er worden in totaal 10 x 2 cadeaubonnen van Keizer Culinair weggegeven.
c. Tegen inlevering van de cadeaubonnen bij Keizer Culinair kan deelgenomen worden aan een kookworkshop ter waarde van € 89,- per persoon.
d. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Hiertoe dienen de winnaars zelf contact op te nemen met Keizer Culinair.
e. Alleen originele cadeaubonnen wordt geaccepteerd. Kopieën zijn niet geldig.
f. De cadeaubonnen zijn alleen inwisselbaar bij de kookworkshops van Keizer Culinair.

5. Uitkering prijs

a. Om in aanmerking te komen voor een prijs, dient de volledige registratie te zijn voltooid.
b. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.
c. De winnaars worden na afloop van de actieperiode via e-mail op de hoogte gesteld. Dit zal uiterlijk 1 week na afloop van de actieperiode geschieden.

6. Aansprakelijkheid

a. De Organisator alsook de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Actie voortvloeiende handelingen.
b. De Organisator alsook de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van gebruik van de uitgekeerde prijzen.

7. Slotbepalingen

a. Alle auteursrechten op de inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie komen toe aan de Organisator.
b. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bewaren de uiterste geheimhouding omtrent de winnaars tot aan de dag van de bekendmaking van deze winnaars.
c. De Organisator is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
d. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Betwisting van de in dit reglement gestelde voorwaarden zal niet in overweging worden genomen.
e. De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van de Organisator. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Aldus opgemaakt te Harderwijk op 9 april 2013.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke ervaring op onze website kunnen aanbieden. Als je doorgaat met het gebruiken van de site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.

ACCEPTEREN

Info over cookies
Privacybeleid